Verzoek om inzage

Voor het vervaardigen van een inzagerapport verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen en alleen een kopie van uw legitimatiebewijs toe te voegen.

Met uw geldige legitimatiebewijs , moeten wij bepalen dat u de persoon bent waar de persoonsgegevens over gaan, zodat wij kunnen voorkomen dat iemand anders uw persoonsgegevens opvraagt. Dit kan uitsluitend aan de hand van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, omdat wij de persoonsgegevens niet van u hebben ontvangen, maar van bijvoorbeeld opdrachtgevers of het insolventieregister. Wanneer u geen Nederlands staatsburger bent, verzoeken wij u een kopie van uw geldige verblijfsvergunning mee te sturen (voor- en achterkant).

Wij bewaren de kopie van uw legitimatiebewijs drie maanden na uw laatste verzoek zoals hoort volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit doen wij om opvolgende verzoeken goed te kunnen behandelen. Na drie maanden verwijderen/vernietigen wij de toegezonden correspondentie. De kopie van uw legitimatiebewijs wordt alleen gebruikt voor het vaststellen van uw identiteit.

Een derde dient te allen tijde een machtiging te verstrekken inclusief identiteitsbewijs van de derde. Het identiteitsbewijs van de derde kan achterwege worden gelaten als de identiteit kan worden vastgesteld door briefpapier en een inschrijving bij de Nederlandse Orde van Advocaten of toewijzing van bewindvoerder in een vonnis

Zonder één van bovenstaande documenten kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Op een identiteitsbewijs staan meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor de identificatie. Denk hierbij aan uw nationaliteit en uw Burgerservicenummer (BSN). U wordt dringend verzocht uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar te maken. Door gevoelige informatie af te schermen en de kopie te voorzien van een watermerk verkleint u de kans op identiteitsfraude.

De Rijksoverheid heeft een app ontwikkeld waarmee u op eenvoudige wijze een foto maakt van uw identiteitsbewijs en u gevoelige informatie kunt afschermen door met uw vinger een streep te trekken over het scherm. Daarna vraagt de app voor wie de kopie bedoeld is en waarvoor een kopie nodig is. De app verwerkt deze informatie samen met de datum als watermerk in de kopie. Vervolgens kunt u de kopie direct vanuit de KopieID-app per e-mail versturen. U kunt de app downloaden in de App Store, Play Store of Windows Phone Store.
Bestandstypes die zijn toegestaan: jpg, pdf, png, tiff | Bestandsgrootte max. 8mb

Verzoeken zonder geldig legitimatiebewijs worden niet in behandeling genomen.


* Verplicht veld